Vad ska vi göra?

Vi skall tillsammans i gruppen läsa en bok och sedan arbeta med innehållet.

- Vi ska diskutera bokens innehåll
- Vi ska undersöka texten i boken, hur den är uppbyggd och se vilka ord som som är viktiga för berättelsen
- Vi ska koppla det som vi läser till egna erfarenheter, till omvärlden och till andra böcker
- Vi ska träna på att presentera våra tankar om läsningen på olika sätt

Vi ska också träna på att se vilken genre boken tillhör och att berätta vad vi tycker om boken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar